Có chứng nhận âm tính nhưng xe nông sản của Hải Dương vẫn phải "quay đầu"

Lãnh đao tỉnh Hải Dương trực tiếp khảo sát các vùng nông sản đang thu hoạch để hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Hải Dương
Lãnh đao tỉnh Hải Dương trực tiếp khảo sát các vùng nông sản đang thu hoạch để hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Hải Dương
Lãnh đao tỉnh Hải Dương trực tiếp khảo sát các vùng nông sản đang thu hoạch để hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Hải Dương
Lên top