Có chính sách minh bạch, nhất quán, đừng để DN sợ mô hình BOT

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nam Sơn - Túy Loan. Ảnh: ĐT
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nam Sơn - Túy Loan. Ảnh: ĐT
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nam Sơn - Túy Loan. Ảnh: ĐT
Lên top