Cơ chế nào cho “siêu” Uỷ ban quản lý vốn?

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ trực thuộc “siêu” Ủy ban khi cơ quan này đi vào hoạt động. Ảnh: PV
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ trực thuộc “siêu” Ủy ban khi cơ quan này đi vào hoạt động. Ảnh: PV
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ trực thuộc “siêu” Ủy ban khi cơ quan này đi vào hoạt động. Ảnh: PV
Lên top