Cơ chế giá FiT cho điện mặt trời đã bộc lộ hạn chế

Lên top