Cơ chế đặc thù cho TPHCM sớm thành đô thị thông minh

TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh không chỉ là kế hoạch của thành phố, mà còn là ước muốn của người dân. Ảnh: TL
TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh không chỉ là kế hoạch của thành phố, mà còn là ước muốn của người dân. Ảnh: TL
TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh không chỉ là kế hoạch của thành phố, mà còn là ước muốn của người dân. Ảnh: TL
Lên top