Cơ cấu xuất khẩu gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc thay đổi rất mạnh

Xuất khẩu các sản phẩm gỗ, gỗ tròn, gỗ xẻ giảm mạnh trong khi ván bóc và dăm gỗ tăng mạnh. Ảnh: Cao Cẩm
Xuất khẩu các sản phẩm gỗ, gỗ tròn, gỗ xẻ giảm mạnh trong khi ván bóc và dăm gỗ tăng mạnh. Ảnh: Cao Cẩm
Xuất khẩu các sản phẩm gỗ, gỗ tròn, gỗ xẻ giảm mạnh trong khi ván bóc và dăm gỗ tăng mạnh. Ảnh: Cao Cẩm
Lên top