TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP TPHCM:

Có bị giải thể oan ức?

Tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho NLĐ là nhiệm vụ, chức năng mà JESC làm rất tốt trong nhiều năm qua. Ảnh: B.T
Tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho NLĐ là nhiệm vụ, chức năng mà JESC làm rất tốt trong nhiều năm qua. Ảnh: B.T
Tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho NLĐ là nhiệm vụ, chức năng mà JESC làm rất tốt trong nhiều năm qua. Ảnh: B.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top