Có ảnh chân dung chính chủ mới được alô: Áp đặt và phiền phức?

Sau hai tháng không cung cấp ảnh, khách hàng sẽ bị cắt dịch vụ (Nguồn: Techrum.vn)
Sau hai tháng không cung cấp ảnh, khách hàng sẽ bị cắt dịch vụ (Nguồn: Techrum.vn)