Có 90 mã chứng khoán trên HOSE bị cắt margin

Nhiều cổ phiếu bị cắt margin là do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 bị âm. Ảnh: Gia Miêu
Nhiều cổ phiếu bị cắt margin là do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 bị âm. Ảnh: Gia Miêu
Nhiều cổ phiếu bị cắt margin là do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 bị âm. Ảnh: Gia Miêu
Lên top