Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có 2-3 nhà, nhà thứ hai sẽ bị đánh thuế

Cá nhân nào sở hữu 2-3 nhà thì nhà thứ 2 sẽ bị đánh thuế (ảnh minh họa)
Cá nhân nào sở hữu 2-3 nhà thì nhà thứ 2 sẽ bị đánh thuế (ảnh minh họa)