Có 14 giao dịch bất thường, Quốc Cường Gia Lai bị nhắc nhở

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Trương Khởi.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Trương Khởi.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Trương Khởi.
Lên top