CMSC huy động được 2.565 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Trước đó, ngày 31/5, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Chương trình phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng CCOVID-19 tới các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc. Ảnh HP
Trước đó, ngày 31/5, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Chương trình phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng CCOVID-19 tới các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc. Ảnh HP
Trước đó, ngày 31/5, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Chương trình phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng CCOVID-19 tới các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc. Ảnh HP
Lên top