Clip sinh vật kì lạ như tà áo dài 7 sắc cầu vồng khiến thợ lặn run rẩy

Con bạch tuộc chăn 7 màu được phát hiện tại Philippines (ảnh Techeblog) và sinh vật lạ được phát hiện tại biển Phú Quý, Việt Nam (ảnh M:T)
Con bạch tuộc chăn 7 màu được phát hiện tại Philippines (ảnh Techeblog) và sinh vật lạ được phát hiện tại biển Phú Quý, Việt Nam (ảnh M:T)
Con bạch tuộc chăn 7 màu được phát hiện tại Philippines (ảnh Techeblog) và sinh vật lạ được phát hiện tại biển Phú Quý, Việt Nam (ảnh M:T)
Lên top