CIENCO4 “bắt tay” doanh nghiệp ngoại đầu tư 1 tỷ USD vào Nghệ An