Chuyện tìm dầu ở tầng đá móng

Đồng chí Đỗ Mười thăm và làm việc tại Vietsovpetro (ảnh tư liệu).
Đồng chí Đỗ Mười thăm và làm việc tại Vietsovpetro (ảnh tư liệu).
Đồng chí Đỗ Mười thăm và làm việc tại Vietsovpetro (ảnh tư liệu).
Lên top