Chuyển sim 11 số về 10 số: Liệu có kịp triển khai?

Mặc dù các nhà mạng nỗ lực hỗ trợ nhưng khách hàng cũng không tránh khỏi những phiền hà khi bị đổi đầu số. Ảnh: MB
Mặc dù các nhà mạng nỗ lực hỗ trợ nhưng khách hàng cũng không tránh khỏi những phiền hà khi bị đổi đầu số. Ảnh: MB
Mặc dù các nhà mạng nỗ lực hỗ trợ nhưng khách hàng cũng không tránh khỏi những phiền hà khi bị đổi đầu số. Ảnh: MB
Lên top