Chuyển khoản lỗi mạng, hotline ngân hàng gọi 40 lần vẫn câm nín

Khách hàng bức xúc cho rằng hotline ngân hàng nên được đổi tên là "đường dây nguội" vì gọi rất khó khăn
Khách hàng bức xúc cho rằng hotline ngân hàng nên được đổi tên là "đường dây nguội" vì gọi rất khó khăn
Khách hàng bức xúc cho rằng hotline ngân hàng nên được đổi tên là "đường dây nguội" vì gọi rất khó khăn
Lên top