Chuyện kể về “chiến dịch” mở lối xây cáp treo đầu tiên trên đỉnh Bà Nà

Cựu Giám đốc Bà Nà kể về “chiến dịch” mở lối xây cáp treo đầu tiên trên đỉnh Bà Nà. Ảnh: Sun
Cựu Giám đốc Bà Nà kể về “chiến dịch” mở lối xây cáp treo đầu tiên trên đỉnh Bà Nà. Ảnh: Sun
Cựu Giám đốc Bà Nà kể về “chiến dịch” mở lối xây cáp treo đầu tiên trên đỉnh Bà Nà. Ảnh: Sun
Lên top