Chuyện ít ai biết về con đường đưa phở Việt lên chuyến bay 4 sao