Chuyến hàng đầu tiên Xuân Tân Sửu qua cảng Tân Cảng - Cát Lái

Container đầu tiên thông qua cảng Tân Cảng-Cát Lái ngày 30 Tết Tân Sửu 2021.  Ảnh: T.C
Container đầu tiên thông qua cảng Tân Cảng-Cát Lái ngày 30 Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: T.C
Container đầu tiên thông qua cảng Tân Cảng-Cát Lái ngày 30 Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: T.C
Lên top