Chuyển giao 75,01% cổ phần cảng Quy Nhơn về sở hữu Nhà nước

Cảng Quy Nhơn. Ảnh: N.T
Cảng Quy Nhơn. Ảnh: N.T
Cảng Quy Nhơn. Ảnh: N.T
Lên top