Chuyên gia Vũ Đình Ánh: Thuế VAT rất nhạy cảm nên cần đánh giá tác động khi điều chỉnh

Tăng thuế VAT được cho là sẽ ảnh hưởng tới toàn xã hội. Ảnh KH
Tăng thuế VAT được cho là sẽ ảnh hưởng tới toàn xã hội. Ảnh KH