Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyên gia quốc tế nói gì về việc lập “siêu ủy ban” quản 5 triệu tỷ đồng?