Chuyên gia quốc tế: Dịch COVID-19 không làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam

Việt Nam đang mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ảnh: LDO.
Việt Nam đang mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: LDO.
Việt Nam đang mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: LDO.
Lên top