Chuyên gia nước ngoài: Nợ công của Việt Nam được kiểm soát tốt

GS. TS Andreas Stoffers.
Ảnh: FNF Việt Nam.
GS. TS Andreas Stoffers. Ảnh: FNF Việt Nam.
GS. TS Andreas Stoffers. Ảnh: FNF Việt Nam.
Lên top