Chuyên gia nói gì khi Hà Nội cứ mưa là ngập?

Người dân phải dùng thuyền di chuyển (Ảnh: Hà Phương)
Người dân phải dùng thuyền di chuyển (Ảnh: Hà Phương)
Người dân phải dùng thuyền di chuyển (Ảnh: Hà Phương)
Lên top