Chuyên gia lạc quan về mức tăng trưởng GDP năm 2021

Nông nghiệp đang đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của đất nước. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Nông nghiệp đang đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của đất nước. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Nông nghiệp đang đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của đất nước. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top