Chuyên gia kinh tế nói về triển vọng kiểm soát lạm phát năm 2021

Năm 2021, mục tiêu lạm phát mà Quốc hội đề ra hoàn toàn có khả năng đạt được. Ảnh TL
Năm 2021, mục tiêu lạm phát mà Quốc hội đề ra hoàn toàn có khả năng đạt được. Ảnh TL
Năm 2021, mục tiêu lạm phát mà Quốc hội đề ra hoàn toàn có khả năng đạt được. Ảnh TL
Lên top