Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn: “Nếu được lắng nghe, trí thức sẽ đóng góp hết mình”

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chụp cùng một số thành viên nhóm Thứ Sáu, gồm ông Nguyễn Ngọc Bích (ngưới ngồi bên trái), ông Phan Chánh Dưỡng (đứng, bìa trái) và ông Huỳnh Bửu Sơn (đứng, bìa phải). Ảnh: T.L
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chụp cùng một số thành viên nhóm Thứ Sáu, gồm ông Nguyễn Ngọc Bích (ngưới ngồi bên trái), ông Phan Chánh Dưỡng (đứng, bìa trái) và ông Huỳnh Bửu Sơn (đứng, bìa phải). Ảnh: T.L
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chụp cùng một số thành viên nhóm Thứ Sáu, gồm ông Nguyễn Ngọc Bích (ngưới ngồi bên trái), ông Phan Chánh Dưỡng (đứng, bìa trái) và ông Huỳnh Bửu Sơn (đứng, bìa phải). Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top