Chuyên gia khuyến nghị chốt lời ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn

Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị chốt lời ở 1 số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và thép.
Ảnh minh họa: LDO.
Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị chốt lời ở 1 số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và thép. Ảnh minh họa: LDO.
Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị chốt lời ở 1 số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và thép. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top