Chuyên gia IMF: Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng rất lớn sau đại dịch

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể về củng cố tài chính công trong giai đoạn trước COVID-19.
Ảnh minh họa: IMF.
Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể về củng cố tài chính công trong giai đoạn trước COVID-19. Ảnh minh họa: IMF.
Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể về củng cố tài chính công trong giai đoạn trước COVID-19. Ảnh minh họa: IMF.
Lên top