Chuyên gia hiến kế điều tiết, kéo giá thịt lợn về mức hợp lý

Giá lợn hơi 100.000 đồng/kg là có biểu hiện của lợi dụng khan hiếm hàng để đẩy giá bất hợp lý?. Ảnh: Khánh Vũ
Giá lợn hơi 100.000 đồng/kg là có biểu hiện của lợi dụng khan hiếm hàng để đẩy giá bất hợp lý?. Ảnh: Khánh Vũ
Giá lợn hơi 100.000 đồng/kg là có biểu hiện của lợi dụng khan hiếm hàng để đẩy giá bất hợp lý?. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top