Chuyên gia chỉ bí quyết để không bị “rỗng túi” khi nghỉ hưu

Các chuyên gia tài chính khuyên nên lập quỹ khẩn cấp và tiết kiệm càng sớm càng tốt.
Ảnh minh họa: LDO.
Các chuyên gia tài chính khuyên nên lập quỹ khẩn cấp và tiết kiệm càng sớm càng tốt. Ảnh minh họa: LDO.
Các chuyên gia tài chính khuyên nên lập quỹ khẩn cấp và tiết kiệm càng sớm càng tốt. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top