Chuyên gia bảo mật Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng phát hiện lỗ hổng

Trong bảng xếp hạng của nền tảng bảo mật Bugcrowd tháng 6.2021, Nguyễn Tuấn Anh ở vị trí đầu bảng. Ảnh chụp màn hình.
Trong bảng xếp hạng của nền tảng bảo mật Bugcrowd tháng 6.2021, Nguyễn Tuấn Anh ở vị trí đầu bảng. Ảnh chụp màn hình.
Trong bảng xếp hạng của nền tảng bảo mật Bugcrowd tháng 6.2021, Nguyễn Tuấn Anh ở vị trí đầu bảng. Ảnh chụp màn hình.
Lên top