Chuyển đổi văn hoá doanh nghiệp trong chuyển đổi số ngành ngân hàng

Chuyên gia Phạm Anh Tuấn đưa ra lộ trình xây dựng văn hoá chuyển đổi số ngân hàng. Ảnh: MB
Chuyên gia Phạm Anh Tuấn đưa ra lộ trình xây dựng văn hoá chuyển đổi số ngân hàng. Ảnh: MB
Chuyên gia Phạm Anh Tuấn đưa ra lộ trình xây dựng văn hoá chuyển đổi số ngân hàng. Ảnh: MB
Lên top