Chuyển đổi số - xương sống của đổi mới sáng tạo

Hội thảo nhấn mạnh về vai trò của chuyển đổi số trong xu thế hội nhập. Ảnh: Phương Anh
Hội thảo nhấn mạnh về vai trò của chuyển đổi số trong xu thế hội nhập. Ảnh: Phương Anh
Hội thảo nhấn mạnh về vai trò của chuyển đổi số trong xu thế hội nhập. Ảnh: Phương Anh
Lên top