Chuyển đổi số, thực hiện các đột phá chiến lược để hiện đại hoá đất nước

Những chiếc bảng tương tác thông minh mới được đưa vào sử dụng tháng 1.2021 tại một trường tiểu học quận Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: H.N
Những chiếc bảng tương tác thông minh mới được đưa vào sử dụng tháng 1.2021 tại một trường tiểu học quận Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: H.N
Những chiếc bảng tương tác thông minh mới được đưa vào sử dụng tháng 1.2021 tại một trường tiểu học quận Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: H.N
Lên top