Chuyển đổi số: Thách thức “bị bỏ rơi bên lề” đối với doanh nghiệp vừa

Chuyển đổi số bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI trong chẩn đoán hình ảnh  khám chữa bệnh. Ảnh: Đức Hoàng.
Chuyển đổi số bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI trong chẩn đoán hình ảnh khám chữa bệnh. Ảnh: Đức Hoàng.
Chuyển đổi số bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI trong chẩn đoán hình ảnh khám chữa bệnh. Ảnh: Đức Hoàng.
Lên top