Chuyển đổi số tận dụng cơ hội từ EVFTA trong bối cảnh dịch bệnh COVID

Chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu. Ảnh: Khánh Vũ
Chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu. Ảnh: Khánh Vũ
Chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top