Chuyển đổi số - con người phải được đặt vào vị trí trung tâm

Trong cách mạng chuyển đổi số, mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người. Ảnh: Vũ Long
Trong cách mạng chuyển đổi số, mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người. Ảnh: Vũ Long
Trong cách mạng chuyển đổi số, mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người. Ảnh: Vũ Long
Lên top