Chuyển đổi số: "Bà đồng nát" cũng có thể lên Internet bán hàng

Chuyển đổi số - thương mại điện tử mở ra cơ hội mới cho xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Chuyển đổi số - thương mại điện tử mở ra cơ hội mới cho xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Chuyển đổi số - thương mại điện tử mở ra cơ hội mới cho xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Lên top