Chuyển đổi sim 11 số sang 10 số từ ngày 15.9: Người dùng Internet Banking, SMS Banking... có bị ảnh hưởng?

Chuyển đổi sim 11 số: Cho phép dùng Internet Banking, SMS Banking và Website. Ảnh minh hoạ
Chuyển đổi sim 11 số: Cho phép dùng Internet Banking, SMS Banking và Website. Ảnh minh hoạ
Chuyển đổi sim 11 số: Cho phép dùng Internet Banking, SMS Banking và Website. Ảnh minh hoạ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top