Chuyển đổi mô hình sang taxi công nghệ không có nghĩa từ lỗ thành lãi

Taxi truyền thống đang gặp khó trước áp lực cạnh tranh từ taxi công nghệ. Ảnh: Vietnammoi.
Taxi truyền thống đang gặp khó trước áp lực cạnh tranh từ taxi công nghệ. Ảnh: Vietnammoi.
Taxi truyền thống đang gặp khó trước áp lực cạnh tranh từ taxi công nghệ. Ảnh: Vietnammoi.
Lên top