Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyển đổi hàng chục triệu thuê bao di động 11 số thành 10 số trước ngày 1.6

Trước 1.6, số thuê bao 11 số sẽ được chuyển đổi thành 10 số. Ảnh: TC
Trước 1.6, số thuê bao 11 số sẽ được chuyển đổi thành 10 số. Ảnh: TC