Chuyển cơ quan điều tra vụ nghi nhập lậu 6,2 triệu tấm tế bào quang điện

Vụ vận chuyển, tàng trữ 6,2 triệu tấm tế bào quang điện nghi nhập lậu vừa được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý. Ảnh: QLTT
Vụ vận chuyển, tàng trữ 6,2 triệu tấm tế bào quang điện nghi nhập lậu vừa được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý. Ảnh: QLTT
Vụ vận chuyển, tàng trữ 6,2 triệu tấm tế bào quang điện nghi nhập lậu vừa được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý. Ảnh: QLTT
Lên top