Chương trình OCOP 2021-2025: Tạo sức bật mới cho kinh tế nông thôn

Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã gia tăng giá trị, giúp chủ thể nâng quy mô sản xuất và doanh thu. Ảnh: Vũ Long
Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã gia tăng giá trị, giúp chủ thể nâng quy mô sản xuất và doanh thu. Ảnh: Vũ Long
Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã gia tăng giá trị, giúp chủ thể nâng quy mô sản xuất và doanh thu. Ảnh: Vũ Long
Lên top