Chương trình marketing “lắc xì” của MoMo gây thất vọng

Thông báo trúng thưởng rất... "hoành tráng", nhưng số tiền thưởng "bèo bọt".
Thông báo trúng thưởng rất... "hoành tráng", nhưng số tiền thưởng "bèo bọt".
Thông báo trúng thưởng rất... "hoành tráng", nhưng số tiền thưởng "bèo bọt".
Lên top