Chương trình khuyến mãi trúng 69 tỉ: Chỉ cần chơi là trúng thưởng

Uống nước giải khát và tham gia dự thưởng. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Uống nước giải khát và tham gia dự thưởng. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Uống nước giải khát và tham gia dự thưởng. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Lên top