Chương trình “Bảo Việt - Vì hạnh phúc Việt” đã đóng góp được 2.400 đơn máu

Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Việt hiến máu. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Việt hiến máu. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Việt hiến máu. Ảnh Bảo Việt cung cấp.
Lên top