Chuối Việt Nam lần đầu xuất hiện ở siêu thị lớn nhất Nhật Bản